เรือนแถวไม้ชั้นเดียว

เรือนแถวไม้สองชั้น

เรือนแถวไม้สองชั้นแบบมีระเบียง

เรือนแถวไม้รูปแบบพิเศษ

เรือนแถวไม้รูปแบบการรถไฟ

คุณค่าเชิงสถาปัตยกรรม
ของอาคารเรือนไม้ในวังกรด