เกมต่อภาพ ระดับง่าย

เกมต่อภาพ ระดับยาก

เรียงต่อภาพจิ๊กซอว์ขนาด 4 x 4 จากสถานที่สำคัญในชุมชนวังกรด เมื่อคุณสามารถทำได้ในแต่ละภาพ จะได้รับเกร็ดความรู้ต่างๆที่น่าสนใจของชุมชน

เรียงต่อภาพจิ๊กซอว์ขนาด 6 x 6 จากสถานที่สำคัญในชุมชนวังกรด เมื่อคุณสามารถทำได้ในแต่ละภาพ จะได้รับเกร็ดความรู้ต่างๆที่น่าสนใจของชุมชน

เกมจับคู่

เปิดไพ่จับคู่เรือนแถวไม้อันเป็นเอกลักษณ์ในวังกรด